Trang chủ >> BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ DỰ ĐOÁN VISA EB-5 DÀNH CHO VIỆT NAM SẼ VƯỢT HẠN MỨC VÀO THÁNG 09/2018

Tại buổi giao lưu của Diễn đàn công nghiệp IIUSA, Bộ trưởng bộ phận quản lý và báo cáo thị thực nhập cư Bộ ngoại giao Hoa Kỳ vừa đưa ra dự đoán về tình trạng visa nhập cư diện EB-5 tại Việt Nam trong năm tới.

Dựa trên số liệu hồ sơ hiện đang tồn đọng tại Trung tâm thị thực quốc gia – National Visa Center, ông nhận định visa EB-5 dành cho nhà đầu tư Việt Nam sẽ vượt quá hạn mức cho phép có thể vào cuối tháng 9.

Theo Đạo luật Di trú và Quốc tịch (INA), mỗi năm, Mỹ cấp 10.000 visa EB-5 cho tất cả các nước trên thế giới. Con số này bao gồm visa dành cho những người phụ thuộc đi kèm (như vợ/chồng và con cái). Đạo luật INA hạn chế nhập cư theo quốc gia sở tại của người muốn đăng ký ở mức 7% trong tổng số các loại visa ưu tiên. Khi loại visa ưu tiên hoặc quốc gia sở tại của người muốn nhập cư đã vượt quá số lượng đăng ký cho phép, người nhập cư sẽ không thể hoàn thành quy trình cấp Thị thực Nhập cư / Thẻ xanh cho đến khi "Ngày ưu tiên" (Priority Date) của họ được đổi thành loại "Current". ”Ngày ưu tiên” được xác định trong diện EB-5 dựa vào ngày nộp Đơn I-526.

Tin liên quan