Trang chủ >> Cập nhật Thời gian xử lý hồ sơ EB-5 (06/2016)

SFRC mời các Nhà đầu tư cùng cập nhật những số liệu mới nhất về thời gian xử lý hồ sơ của các đơn I-526, I-829 và I-924 từ USCIS. Nổi bật là những điểm như sau:

*I-526

Thời gian trung bình xử lý đơn I-526, tính đến tháng 06/2016 là 16.7 tháng , tăng 1 tháng so với tháng trước và tăng 24.6% so với cùng kỳ năm ngoái.

*I-829

Thời gian trung bình xử lý hồ sơ I-829 tăng từ 20.8 tháng (05/2016) lên 21.3 tháng (06/2016). So với cùng kỳ năm ngoái, thời gian xử lý dài hơn 50%.

*I-924

Tính đến tháng 06/2016, thời gian xử lý hồ sơ I-924 là 10.2 tháng, tăng "khiêm tốn” 3 tháng so với 05/2016. So với tháng 10/2015, thời gian xử lý kéo dài hơn 2 tháng , trong khi so với cùng kì năm ngoái chỉ có 7.9 tháng.

Tin liên quan