Trang chủ >> Cập nhật Thời gian xử lý hồ sơ EB-5 (10/2016)

SFRC tiếp tục cập nhật Thời gian xử lý hồ sơ tháng 10/2016 của chương trình EB-5 đến Quý nhà đầu tư

Theo đó, thời gian xử lý đã có bước rút ngắn đáng kể đối với đơn I-526, cụ thể: tháng 9 là 17.1 tháng, nay giảm còn 16.2 tháng

* Thông tin được cập nhật chính thức từ website của Sở Di trú Mỹ USCIS

 

Tin liên quan