Trang chủ >> Cập nhật Thời gian xử lý hồ sơ EB-5 (Tháng 09/2016)

SFRC tiếp tục cập nhật Thời gian xử lý hồ sơ của chương trình EB-5 để Quý nhà đầu tư tiện theo dõi: (tính đến 15/09/2016)

  • I-526 (đơn xin định cư) : 17.1 tháng
  • I-829 (đơn xin xóa bỏ điều kiện Thẻ Xanh) : 22 tháng

 

Thông tin trên được chúng tôi cập nhật chính xác từ Sở Di trú Hoa Ký (USCIS) tại website chính thức: www.uscis.gov

Tin liên quan