Trang chủ >> [Cập nhật] Thời gian xử lý hồ sơ EB-5 (Tháng 11/2016)

SFRC tiếp tục cập nhật đến Quý nhà đầu tư Tiến trình xử lý hồ sơ của Sở Di trú Mỹ USCIS.

Qua đó, thời gian xử lý đơn I-526 theo ghi nhận, tiếp tục được rút ngắn xuống còn 14.7 tháng, giảm 1.5 tháng so với tháng trước.

Tin liên quan