Trang chủ >> Chương Trình EB-5 tiếp tục đẩy mạnh vốn đầu tư lên 1,4 tỉ USD trong quý 3/2015

 

Báo cáo quý 3/2015 của USCIS đã tiếp tục cho thấy sự ảnh hưởng mạnh mẽ của chương trình EB-5 đối với nền kinh tế Mỹ.

Theo đó, EB-5 đã đóng góp vào quỹ FDI 1,4 tỉ USD, TĂNG 45% so với quý trước. Tổng vốn FDI tính từ lúc bắt đầu chương trình EB-5 đến nay đã đạt con số 14,38 tỉ USD (hình 1).

 vốn đầu tư chương trình eb5

 

Đối với đơn I-526 trong Quý 3/2015:

 vốn đầu tư chương trình eb5

  • Tổng đơn I-526 được chấp thuận là 2,868, TĂNG 45% so với Quý 2/2015 và TĂNG 153% so với cùng kỳ năm 2014.
  • Số lượng đơn I-526 nộp vào vẫn giữ mức tăng ổn định – khoảng 7% so với Quý 2/2015 nhưng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2014. Với lượng tăng ổn định như vậy đến Quý 4, năm 2015 được xem là năm kỉ lục đầu tư của chương trình EB-5.
  • Số đơn I-526 đang chờ duyệt giảm nhẹ từ 13,663 còn 13,117.
  • Tỉ lệ chấp thuận đơn I-526 tăng nhẹ so với Quý 2/2015 (88%) và luôn duy trì mức TRÊN 90%.

 

Đối với Đơn I-829 trong Quý 3/2015:

 vốn đầu tư chương trình eb5

  • Theo thống kê, số đơn I-829 nộp vào TĂNG 10% so với Quý 2/2015 và TĂNG 15% so với cùng kỳ năm 2014.
  • Tỉ lệ bác đơn I-829(khoảng 1%) gần như không thay đổi so với Quý 2/2015.
  • Số đơn I-829 đang chờ xét lên hơn 4000 đơn , TĂNG 14% so với Quý 2/2015.

 

** Xem thêmQuý 2/2015: Chương trình EB-5 thu hút 980 triệu Đô đầu tư

Tin liên quan