Trang chủ >> Làm thế nào để lựa chọn được một Dự án EB-5 tốt? (phần 1)

Một khi Nhà đầu tư đã quyết định tham gia vào chương trình EB-5 với mong muốn trở thành công dân hợp pháp của nước Mỹ, sẽ có rất nhiều vấn đề cần phải suy nghĩ. Trong đó, vấn đề thiết thực nhất mà các nhà đầu tư phải đối mặt đó là: “Tôi nên chọn dự án EB-5 nào?”.

Những mối quan tâm chính của nhà đầu tư bao gồm:

 1. Thường trú có điều kiện: Liệu dự án EB-5 mà tôi chọn có giúp tôi được chấp thuận đơn xin định cư I-526 và phỏng vấn thành công tại Lãnh sự?
 2. Thường trú nhân vĩnh viễn: Liệu dự án EB-5 có tạo ra đủ số việc làm yêu cầu – tối thiểu 10 việc làm toàn thời gian để giúp tôi xóa bỏ điều kiện?
 3. Hoàn vốn: Liệu dự án EB-5 có thể trả lại được số tiền đầu tư của tôi đúng hạn không?

Những yếu tố quyết định đến việc dự án EB-5 có thể thực hiện được cả 3 vấn đề bên trên hay không là: Con người, Thời gianĐịa điểm.

*CON NGƯỜI

 1. Người bảo trợ dự án: nhà phát triển và/ hoặc nhà điều hành dự án, bên chịu trách nhiệm về xây dựng dự án và điều hành hoạt động (đơn vị tạo việc làm).

Những điều quan trọng khi đánh giá người bào trợ dự án:

 • Kinh nghiệm: Người bảo trợ dự án có hiểu rõ và có kinh nghiệm về cả phát triển và điều hành dự án trong ngành này hay không? Họ đã từng đóng vai trò tương tự trong các dự án được bao nhiêu lần? Người bảo trợ dự án có giám sát được những gì mà chương trình EB-5 đề nghị hay không?
 • Bằng chứng về mô hình: người bảo trợ dự án đang tái tạo thành công từ những dự án cũ hay đang thử nghiệm một mô hình mới?
 • Sự công bằng: người bảo trợ dự án có đang đặt vốn/ tài sản của họ vào rủi ro hay họ dùng tiền vốn của người khác vào việc đó?
 • Giả thuyết hợp lý: người bảo trợ dự án có giả thuyết hoặc dự đoán nào được xác nhận bởi một bên thứ 3 đáng tin cậy trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường và thẩm định?
 1. Trung tâm vùng: EB-5 là một quy trình phức tạp với rất nhiều bên liên quan cùng tham gia vào. Trung tâm vùng là trung tâm của quy trình, kết hợp cùng nhiều nhóm hoặc nhiều bên liên quan của dự án, bảo vệ quyền lợi cho các nhà đầu tư.

Những điều quan trọng khi đánh giá Trung tâm vùng:

 • Kinh nghiệm: Trung tâm vùng đã có bao nhiêu đơn I-526 và I-829 được chấp thuận? Có bao nhiêu dự án đã thành công trong việc hoàn vốn? Nhân viên của Trung tâm vùng có kinh nghiệm trong việc phát triển và điều hành không?
 • Nhân viên: Trung tâm vùng có đủ nhân lực để quản lý sự phức tạp của chương trình EB-5?
 • Sự ảnh hưởng: vì sự khác biệt trong múi giờ giữa Châu Á và Mỹ, việc liên lạc với các nhân viên tại Mỹ sẽ gặp đôi chút khó khăn. Trung tâm vùng đó có sự đại diện nào tại đất nước của quý vị không?
 • Sự cam kết: Trung tâm vùng có tập trung vào EB-5 như là một hoạt động kinh doanh lâu dài hay họ chỉ coi chương trình là một công cụ để huy động vốn cho một dự án nào đó?
 • Báo cáo: Trung tâm vùng có nộp đơn I-924 lên Sở Di trú không?
 1. Đội dự án: Trung tâm vùng và Người bảo trợ dự án làm việc với một đội ngũ cung cấp dịch vụ để xây dựng Gói dự án. Gói dự án này sẽ được đệ trình đến Sở Di trú Mỹ USCIS với từng đơn xin định cư I-526 của nhà đầu tư để phù hợp với luật của chương trình Trung tâm vùng EB-5.
 • Luật sư di trú: định cư theo diện đầu tư là một phần chuyên biệt trong luật di trú. Rất quan trọng để cả luật sư di trú của nhà đầu tư và luật sư di trú đại diện cho dự án có kinh nghiệm về hồ sơ EB-5.
 • Nhà kinh tế học: tạo việc làm là một trong những yêu cầu chính để có được sự chấp thuận cho hồ sơ EB-5. Những bản phân tích kinh tế được lập bởi các nhà kinh tế học là phần trọng tâm của đơn I-526 và những số liệu được đưa vào những bản báo cáo kinh tế này phải được chứng minh là chính xác trong đơn I-829. Kiến thức sâu sắc về chương trình EB-5 và những xu hướng điều chỉnh tình trạng hồ sơ EB-5 gần đây là những yếu tố quan trọng để cân nhắc khi đánh giá sự thích hợp của nhà kinh tế học.
 • Báo cáo của bên thứ 3: các nghiên cứu thị trường và thẩm định là những báo cáo tiêu chuẩn của bên thứ 3 được dùng để chứng minh những quan điểm trong tương lai được bao gồm trong đơn I-526. Nghiên cứu thị trường sẽ xác nhận cả chi phí phát triển dự án và hiệu suất hoạt động dự kiến qua so sánh với các dữ liệu tiêu chuẩn trong ngành – những tiêu chuẩn này cung cấp số liệu đầu vào quan trọng cho việc phân tích kinh tế và phải được cung cấp từ một bên thứ 3 đáp ứng được các yêu cầu tiêu chuẩn của USCIS. Kiểm tra lý lịch và thành tích của đơn vị thứ 3 hoàn thành những báo cáo này là rất quan trọng. Họ có là một công ty danh tiếng? Họ có chuyên biệt trong lĩnh vực về dự án? Nhà bảo trợ dự án ủy nhiệm để làm báo cáo này? Báo cáo được hoàn thành khi nào? Có bao nhiêu báo cáo tương tự đã được đơn vị này hoàn tất? Những nguồn dữ liệu xác thực nào được sử dụng trong báo cáo để chứng minh?

 (còn tiếp)

Tin liên quan