Trang chủ >> Luật sư di trú chia sẻ về đơn I-829 và tạo việc làm của dự án Callsocket

LUẬT SƯ DI TRÚ CHIA SẺ VỀ ĐƠN I-829 VÀ VẤN ĐỀ TẠO VIỆC LÀM CỦA DỰ ÁN CALLSOCKET

*Chuỗi Trung tâm liên lạc CallSocket I,II,III là các dự án đã thành công của San Francisco Regional Center. Cả 3 dự án này đều đang hoạt động ổn định với doanh thu hằng năm ước tính khoảng 10 triệu USD.

>>> Dịch vụ tư vấn định cư Mỹ tại HCM

Luật sư James D.Yang

Từ văn phòng luật Pegasus - một đối tác quan trọng của San Francisco Regional Center (SFRC) ,luật sư của chúng tôi – James D.Yang đã có những chia sẻ về vấn đề tạo việc làm như sau:

  • Mục (203)(b)(5)(A)(ii) của Luật Di trú Mỹ chi phối chương trình EB-5 giải thích rằng chương trình về cơ bản dựa trên giả thuyết đầu tư vốn của nhà đầu tư nhập cư có thể tạo ra tối thiểu 10 việc làm toàn thời gian cho lao động Mỹ. Hơn nữa, chính sách riêng của USCIS đòi hỏi nhà đầu tư nhập cư chứng minh đủ số việc làm sẽ được tạo ra trong vòng 30 tháng hoặc một thời gian hợp lý sau khi được chấp thuận đơn I-526. Biên bản ghi nhớ của USCIS, “ Chính sách giải quyết EB-5, “PM-602-0083 (30/05/2013) tại 22.
  • Tôi chuẩn bị đơn I-829 của các nhà đầu tư với những nguyên tắc và phối hợp với thành viên hợp danh của CallSocket để chắc rằng có thể tạo đủ số việc làm toàn thời gian cho mỗi thành viên góp vốn trong mốc thời gian yêu cầu tương ứng của họ. Cho đến tháng 10/2015, chúng ta có thể thấy rằng CallSocket đã đặt toàn bộ số vốn đầu tư EB-5 vào kinh doanh và ngược lại, đã tạo ra một trung tâm liên lạc hiện đại thuê hơn 370 việc làm, bao gồm 240 việc làm trực tiếp trên bảng lương. Những yêu cầu công việc này tạo bởi CallSocket được hỗ trợ tốt bằng hồ sơ biên chế rộng, hồ sơ thuế và mẫu xác nhận nhân viên.
  • Thêm nữa, yêu cầu tạo việc làm được đáp ứng nếu người đệ đơn có thể cho thấy tối thiểu 10 việc làm toàn thời gian cho người lao động được tạo ra bởi doanh nghiệp thương mại mới như là kết quả việc đầu tư của nhà đầu tư, và những công việc đó sẽ được cân nhắc trở thành công việc lâu dài khi được tạo. “Biên bản ghi nhớ của USCIS (bản nháp), “ Hướng dẫn trong yêu cầu tạo việc làm và chấp nhận đầu tư cho việc xét xử EB-5 của đơn I-526 và I-829, “PM-602-0121 (10/08/2015), tại 2.
  • Giải thích của USCIS về yêu cầu tạo việc làm và dòng thời gian ở đoạn văn trước áp dụng vào hoàn cảnh của CallSocket khi người ta có thể biện luận rằng CallSocket đã thỏa mãn yêu cầu tạo việc làm khi đã tạo ra được hơn 370 việc làm toàn thời gian tại một thời điểm của quá trình hoạt động.

Vấn đề tạo việc làm là mấu chốt vô cùng quan trọng để các Nhà đầu tư xóa bỏ được điều kiện của Thẻ Xanh, từ Thẻ Xanh có điều kiện sang Thẻ Xanh vĩnh viễn. Chính vì vậy, sự hỗ trợ từ các luật sư di trú giàu kinh nghiệm sẽ phần nào giúp các Nhà đầu tư an tâm hơn trong quá trình di dân sang Mỹ của mình.

 

*Liên hệ với văn phòng SFRC tại Việt Nam:

TP.HCM: (08) 6291 8889 / 3822 3380

Hà Nội:  (04) 3313 1999 / 3313 1888

Tin liên quan