Trang chủ >> MỨC CHI PHÍ SỐNG TẠI TOP 20 THÀNH PHỐ NỔI TIẾNG CỦA NƯỚC MỸ

Lựa chọn nơi đưa cả gia đình đến định cư tại Mỹ luôn là băn khoăn rất lớn của các nhà đầu tư theo chương trình Định cư Mỹ diện EB-5. Những bang có đông người Việt cư trú như Texas hay California có mức sống như thế nào hiện nay? Xin mời quý nhà đầu tư xem thêm chi tiết tại bài viết này.

20. Houston, Texas

 • Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 60.608 USD
 • Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.051 USD

19. Cleveland, Ohio

 • Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 60.900 USD
 • Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.075 USD

18. Dallas, Texas

 • Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 61.150 USD
 • Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.096 USD

17. St. Louis, Missouri

 • Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 63.100 USD
 • Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.258 USD

16. Atlanta, Georgia

 • Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 63.888 USD
 • Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.324 USD

15. Charlotte, North Carolina

 • Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 65.492 USD
 • Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.458 USD

14. Portland, Oregon

 • Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 67.802 USD
 • Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.650 USD

13. Miami, Florida

 • Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 68.503 USD
 • Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.709 USD

12. Sacramento, California

 • Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 69.296 USD
 • Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.775 USD

11. Denver, Colorado

 • Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 71.104 USD
 • Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.925 USD

10. Chicago, Illinois

 • Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 71.995 USD
 • Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 6.000 USD

9. Seattle, Washington

 • Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 72.274 USD
 • Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 6.023 USD

8. Los Angeles, California

 • Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 73.887 USD
 • Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 6.157 USD

7. San Diego, California

 • Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 74.425 USD
 • Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 6.202 USD

6. Baltimore, Maryland

 • Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 74.427 USD
 • Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 6.202 USD

5. Philadelphia, Pennsylvania

 • Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 76.393 USD
 • Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 6.366 USD

4. Boston, Massachusetts

 • Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 85.793 USD
 • Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 7.149 USD

3. San Francisco, California

 • Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 91.785 USD
 • Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 7.649 USD

2. New York, New York

 • Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 98.722 USD
 • Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 8.227 USD

1. Washington, DC

 • Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 106.493 USD
 • Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 8.874 USD

Tin liên quan