Trang chủ >> Những khoản thuế cần phải đóng khi định cư sinh sống tại Mỹ

 

Mỹ là một quốc gia được biết đến với nền kinh tế giàu mạnh, cuộc sống của tất cả công dân trên đất Mỹ đều được đối xử một cách công bằng và cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên bên cạnh đó thì Mỹ cũng được xem là một nước có rất nhiều các khoản thuế phải nộp.

Những khoản thuế khi định cư sinh sống tại Mỹ cần phải đóng

Đa số bất kỳ thứ gì trên đất Mỹ đều được đánh thuế. Nếu bạn muốn sang căn nhà cho con cái thì con của bạn lại phải đóng một khoản thuế rất cao, thuế thu nhập các nhân, thuế nhà, thuế tài sản…

>>> Chia sẽ kinh nghiệm khi định cư Mỹ

header_callCenter_1178647404

Các loại thuế cơ bản bạn phải nộp bao gồm:

- Thuế thu nhập Liên bang (Federal income taxes)

- Thuế thu nhập của bang (State income taxes)

- Thuế tài sản thừa kế và được cho tặng (Estates Gift Taxes )

- Thuế tiêu thụ (Sales Taxes )

- Thuế tài sản (Property Taxes )

- Thuế hàng hóa (Excise Taxes )

- Thuế phúc lợi xã hội (FICA)

- Thuế thất nghiệp liên bang (FUTA)

 

Đối tượng nộp thuế thu nhập là cá nhân, công ty, hợp danh, người nước ngoài hoặc đoàn thể. Các loại thu nhập phải kê khai thuế thu nhập bao gồm:

- Tiền lương, tiền công, tiền boa,…

- Thu nhập lãi suất, thu nhập cổ tức.

- Thuế thu nhập của bang được hoàn lại.

- Thu nhập từ chi phí nuôi dưỡng.

- Lãi ròng hoặc (lỗ) của doanh nghiệp kinh doanh

- Lãi (hoặc lỗ) từ tiền vốn

- Lãi (hoặc lỗ) của tài sản doanh nghiệp bán đi hoặc trao đổi

- Tiền dưỡng lão và thu nhập tiền dưỡng lão trong năm

- Lãi (hoặc lỗ) từ việc cho thuê nhà, quyền lợi, tài sản thừa kế, chung vốn làm ăn

- Lãi (hoặc lỗ) từ nông trại

- Tiền trợ cấp thất nghiệp

- Các thu nhập khác, trừ các mục miễn thuế cụ thể, tất cả các loại thu nhập đều được liệt vào việc nộp thuế.

Ngay cả việc sinh viên làm việc tại Mỹ cũng phải tuân theo quy định về việc đóng thuế thu nhập là 2 loại thuế sau: thuế thu nhập liên bang và thuế thu nhập của bang, những khoản thuế này được hoàn trả cho sinh viên khi hoàn tất chương trình và về nước đúng hạn.

 

Tin liên quan