Trang chủ >> VIỆT NAM TIẾP TỤC GIỮ VỊ TRÍ SỐ 2 THẾ GIỚI VỀ VISA EB-5 TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2017

Kết thúc năm tài chính 2017, Việt Nam tiếp tục đạt kỷ lục đứng thứ 2 thế giới với 471 visa theo chương trình Đầu tư EB-5 được cấp cho nhà đầu tư. Điều này chứng tỏ nhu cầu sở hữu quốc tịch thứ hai – trở thành công dân quốc tế đã và đang phát triển rất mạnh mẽ.

Tin liên quan