Giải pháp đầu tư đúng đắn

Các dự án của chúng tôi được phát triển chú trọng vào việc tạo ra việc làm ở khu vực cần nhất.

Trang chủ >> Giải pháp đầu tư đúng đắn

Chúng tôi luôn lấy các dự án trong danh mục đầu tư của SFRC làm trọng tâm cho tất cả các hoạt động.

Các dự án của chúng tôi chú trọng vào việc tạo ra công ăn việc làm ở khu vực cần nhất. Các dự án phức hợp của chúng tôi sẽ tạo ra trên 2,000 việc làm ở Khu vực San Francisco trước năm 2015 thông qua ý tưởng về chuỗi các trung tâm chăm sóc sức khỏe và trung tâm dịch vụ khách hàng qua điện thoại.

Ví dụ, ngay khi được Chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận dự án, các dự án này của chúng tôi sẽ sẵn sàng để đưa vào hoạt động. Điều này cho phép chúng tôi bắt tay ngay vào việc tạo ra đủ số lượng việc làm trong khoảng thời gian nhất định. 

Để tìm hiểu các tiêu chí chọn lựa dự án tốt, SFRC mời Quý nhà đầu tư xem thêm tại đây.

     

ĐÃ HOÀN THÀNH   ĐANG KÊU GỌI
west   cry
ĐÃ HOÀN THÀNH   ĐÃ HOÀN THÀNH
CCOO2   NA3PL
ĐÃ HOÀN THÀNH
qq